404404404 Texts list | Antologija.lt
Texts list
Sort by: vardą A-Z Z-A pavardę A-Z Z-A kūrinio pavadinimą A-Z Z-A laikotarpį 1..9 9..1

 
Name Surname
Title
Versions

Langas


Window
.pdf
.epub
.mobi

Pavasario balsai


Voices of Spring
.pdf
.epub
.mobi

Valentina


Valentina
.pdf
.epub
.mobi

Šiaudinėj pastogėj


Under the Straw Roof
.pdf
.epub
.mobi

Po ūkanotu nežinios dangum


Under the Hazy Skies of Unknown
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Dėdės ir dėdienės


Uncles and Aunts
.pdf
.epub
.mobi

Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte


The Windmill of Baltaragis, or the Events of the Old Times in the Land of Paudruvė
.pdf
.epub
.mobi

Balta drobulė


The White Cloth
.pdf
.epub
.mobi

Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimas


The Study of Lithuanian Folk Songs
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Giesmės svietiškos ir šventos


The Songs, Worldly and Saint
.pdf
.epub
.mobi

Giesmė apie stumbrą


The Song About Bison, Its Stature, Ferocity and Hunt
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Progiesmiai


The Singings
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Metai


The Seasons
.pdf
.epub
.mobi

Prakalba į malonųjį skaitytoją


The Preface Unto Benevolent Reader
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Įvadinis straipsnis K.Donelaičio "Metų" I leidimui


The Preface of the First Edition of "The Seasons" by K. Donelaitis
.pdf
.epub
.mobi

Priekalba


The Preface
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Mužikas Žemaičių ir Lietuvos


The Peasant of Samogitia and Lithuania
.pdf
.epub
.mobi

Gedimino laiškai


The Letters of Gediminas, the Great Duke of Lithuania
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Kuprelis


The Hunchback
.pdf
.epub
.mobi

Ramybės kalva


The Hill of Calm
.pdf
.epub
.mobi

Priešaušrio vieškeliai


The Highways of Before Dawn
.pdf
.epub
.mobi

Laimingasis - tai aš


The Happy Man? It's Me
.pdf
.epub
.mobi

Per pasaulį keliauja žmogus


The Globe Trotting Man
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Dievų miškas


The Forest of Gods
.pdf
.epub
.mobi

Anykščių šilelis


The forest of Anykščiai
.pdf
.epub
.mobi

Aukštųjų Šimonių likimas


The Fate of Šimoniai Family from Aukštujai
.pdf
.epub
.mobi

Kasdienės istorijos


The Day-To-Day Stories
.pdf
.epub
.mobi

Varnos prie plento


The Crows by the Highway
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Kryžiai


The Crosses
.pdf
.epub
.mobi

MANO GYVENIMO KRONIKA IR NERVŲ LIGOS ISTORIJA, 1851-1922


The Chronicle of my Life and the Story of my Nervous Disease. 1851-1922
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių


The Character of Lithuanians, Higher and Samogitian, of Old Times
.pdf
.epub
.mobi

Grįžulas


The Axle
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Miškais ateina ruduo


The Autumn Comes through the Forests
.pdf
.epub
.mobi

KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP


The Appeal of The Small Book Itself Unto Lithuanians and Samogitians
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Slavų literatūra, XV paskaita


Slav Literature, Lecture XV
.pdf
.epub
.mobi

Skirgaila


Skirgaila
.pdf
.epub
.mobi

Šešios pasakos


Six Fables
.pdf
.epub
.mobi

Novelės


Short stories
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Artumas


Proximity
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Konradas Valenrodas. Pratarmė


Preface to "Konrad Wallenrod"
.pdf
.epub
.mobi

Poezija


Poetry
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Poezija


Poetry
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Poezija


Poetry
.pdf
.epub and .mobi
coming soon
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Šimtas pavasarių


One Hundred of Springs
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Laisvos valandos. Satyros


Leisure Hours. Satires
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Palangos Juzė


Juzė from Palanga
.pdf
.epub
.mobi

Lemties žaidimai


Jokes of Fortune: Selected Lyrics (Ludi Fortunae: Lyrica Selecta)
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Altorių šešėly


In the Shadow of Altars
.pdf
.epub
.mobi

Milžino paunksmė


In the Shadow of Altars
.pdf
.epub
.mobi

Sename Dvare


In an Old Manor
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Diemedžiu žydėsiu


I Will Turn into the Absinth Flower
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Tiesiu tolimas rankas


I Extend My Arms to the Far Off
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Lietuviškų dainų fragmentai


Fragments of the Lithuanian Songs
.pdf
.epub
.mobi

Birutė


Birutė's Song
.pdf
.epub
.mobi

Tarp dviejų aušrų


Between the Two Sunrises
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Prie didelio kelio


At the Broad Road
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Ir pražuvo kaip sapnas


And Vanished Like a Dream
.pdf
.epub
.mobi

Ir mirtis nebus nugalėta


And Death Shall Have Dominion
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Būties valanda


An hour of being
.pdf
.epub
.mobi

Motulė paviliojo


Allured by Mammy
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Apie Donelaitį ir Rėzą


About Donelaitis and Rėza
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Liūdna pasaka


A Sad Tale
.pdf
.epub
.mobi

Naujas laikraštis ("Varpas")


A New Newspaper ("Varpas")
.pdf
.epub and .mobi
coming soon

Laimė nutekėjimo


A Good Fortune of Matrimony
.pdf
.epub
.mobi
.pdf
.epub and .mobi
coming soon