404 Jurgis Savickis | Antologija.lt
Autorius : Jurgis Savickis

Pasirašinėjo: J.Rimošius.

Jurgis Savickis gimė 1890m. gegužės 2d. Pagausančio dvare, Ariogalos valsčiuje, Raseinių apskrityje. Mokėsi Ariogalos pradinėje mokykloje, Kauno gimnazijoje. 1911-1914m. studijavo teisę Maskvos universitete. Pirmojo pasaulinio karo metu gyveno Rusijoje, dirbo Lietuvių komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1915m. J.Savickis išvyko į Daniją, rūpinosi karo belaisviais Vokietijoje. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, jis buvo paskirtas oficialiu Lietuvos atstovu Danijoje, o nuo 1922m. - Norvegijoje. Panaikinus atstovybę Kopenhagoje, J.Savickis dirbo diplomatinį darbą Suomijoje iki 1927m.

1927 - 1930m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje, 1928-1929m. buvo Kauno Valstybės teatro direktoriumi. 1930-1937m. J.Savickis vėl grįžo į diplomatinę tarnybą Skandinavijoje. 1937m. buvo perkeltas į Rygą, 1938m. paskirtas nuolatiniu Lietuvos pasiuntiniu prie Tautų Sąjungos Ženevoje. 1940m. iš šio posto buvo atleistas, grįžo į Kauną tikėdamasis naujo paskyrimo. Jo negavęs, J.Savickis išvyko į Prancūziją, apsigyveno Roquebrune vietovėje.

Mirė 1952m. gruodžio 22d. Hermitage, prie Monte Carlo, palaidotas Roquebruno kapinėse.

Savo kūrybą J.Savickis pradėjo spausdinti 1910m. Lietuvos žiniose, Aušrinėje, Laisvoje mintyje. 1919m. parengė ir danų kalba išleido straipsnių rinkinį Lysskaer (Aušra), Kopenhagoje išleido pirmąją kelionių apybraižą. Tikrasis J.Savickio literatūrinis debiutas buvo apsakymų rinkinys Šventadienio sonetai pasirodę 1922m. 1928m. išėjo apsakymai Ties aukštu sostu, vėliau pasirodė kelionės įspūdžių knygos. Antras pakilimas grožinėje literatūroje - apsakymai Raudoni batukai (1951), romanas Šventoji Lietuva (1952), taip pat periodikoje spausdinti apsakymai.

Jurgis Savickis kūrinių sąrašas