404 Vincas Ramonas | Antologija.lt
Autorius : Vincas Ramonas

Vincas Ramonas (Ramanauskas) gimė 1905m. sausio 14d. Trakiškių kaime, Marijampolės apskrityje. Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje baigė 1924m. Kauno Vytauto didžiojo universitete studijavo lietuvių ir vokiečių literatūrą bei pedagogiką (1924-1928). Rašytojo kelią pradėjo 1924-1928m. Tuo metu jo apsakymų pasirodydavo periodiniuose leidiniuose.

Nuo 1926m. pradėjo mokytojauti Marijampolės Marijonų klasinėje gimnazijoje, o nuo 1938 iki 1943 dėstė lietuvių kalbą Marijampolės mokytojų seminarijoje, 1944m. Marijampolės mergaičių gimnazijoje.

1944m. pasitraukė į Vokietiją. 1945-1946m. gyveno Uchtėje ir dėstė stovyklos lietuvių gimnazijoje. 1948-1950m. buvo išvykęs į Australiją. Ten dirbo prie miškų matavimo, o 1950m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje, kur ir mirė 1985m.

Nors rašė labai mažai - vos du romanai ir dvi novelų knygos - V.Ramonas išeivijos literatūroje iškilo kaip vienas pirmaujančių prozos meistrų.

Vincas Ramonas kūrinių sąrašas