404 Lazdynų Pelėda | Antologija.lt
Autorius : Lazdynų Pelėda

Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjo dvi seserys Ivanauskaitės, plačiau žinomos savo vyrų pavardėmis - Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė. Marija iš pradžių rašė lenkų kalba, jos kūrinius į lietuvių kalbą laisvai vertė Sofija. Tai apsprendė dominuojantį S.Pšibiliauskienės vaidmenį Lazdynų Pelėdos kūryboje.

Sofija Pšibiliauskienė gimė 1867m. rugsėjo 16d. Tryškių valsčiuje, Paragių dvare, bajorų dvarininkų šeimoje. Sistemingai mokytis Sofijai neteko. 1891m. ištekėjo už dvarininko R.Pšibiliausko. Šeimyninis gyvenimas nebuvo laimingas. 1898m. S.Pšibiliauskienė pradėjo bendradarbiauti "Varpe" bei "Ūkininke". 1903m. S.Pšibiliauskienė su dviem mažamečiais vaikais persikėlė į Vilnių. Čia vertėsi atsitiktiniais darbais, tęsė literatūrinį darbą. Po 1914m. S.Pšibiliauskienė persikėlė į Kauną, dirbo Čiurlionio vardo paveikslų galerijoje. Kiek padirbus, rašytoja susirgo džiova, grįžo į gimtinę ir mirė 1926m. kovo 15d.

Marija Lastauskienė gimė 1872m. gegužės 15d. ir iki 16 metų gyveno kartu su tėvais ir Sofija Paragiuose. Vėliau ji mokėsi siūti Šiauliuose, po trejų metų išvyko į Varšuvą pas tetą, dirbo siuvinių ir rankdarbių dirbtuvėje. Varšuvoje Marija išgyveno 9 metus, vėliau išvyko į Peterburgą. 1903m. ištekėjo už baltarusio studento V.Lastauskio. 1905m. Marija su vyru apsigyveno Paragiuose., po kurio laiko išvyko į Rygą. 1907m. persikėlė į Vilnių, ėmėsi literatūrinio darbo. Rašė lenkiškai, jos sesuo vertė į lietuvių kalbą ir skelbė bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Šis literatūrinį bendradarbiavimas visuomenei nebuvo žinomas, jį atskleidė L.Gira 1930m. Tik nuo 1926m., kai mirė Sofija, M.Lastauskienė ėmė rašyti lietuvių kalba ir skelbė juos savo pavarde. 1938m. ji persikėlė gyventi į Kauną, kur aktyviai dirbo literatūrinį darbą. M.Lastauskienė mirė 1957m. liepos 19d.

Lazdynų Pelėda kūrinių sąrašas