404 Simonas Daukantas | Antologija.lt
Autorius : Simonas Daukantas

Simonas Daukantas -žymiausias XIX a. tautinės lietuvių kultūros ideologas, pirmasis profesionalus Lietuvos istorikas, pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorijos veikalus. Jis taip pat pasireiškė kaip plataus užmojo švietėjas, tautosakininkas, kalbininkas.

S.Daukantas gimė 1793m. Kalviuose, Kretingos apskrityje, dvaro eigulio šeimoje. Mokėsi Kretingos ir Kalvarijos mokyklose. 1814m. rudenį pėsčias išėjo į Vilnių. Norėjo stoti į universitetą, tačiau nebuvo pakankamai pasirengęs. Todėl 1814-1816m. S.Daukantas mokėsi Vilniaus gimnazijoje. Ją baigęs, įstojo į Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultetą. 1818m. perėjo į Moralės ir politikos mokslų fakultetą ir atsidėjo Lietuvos istorijos studijoms. Baigęs mokslus magistro laipsniu, 1825m. S.Daukantas išvyko iš Vilniaus ir įsidarbino Rygos generalgubernatoriaus kanceliarijoje. Tačiau tarnyba jo nepatenkino, kadangi sunku buvo patekti į Rygos magistrato archyvą ir prieiti prie Lietuvos istorijos šaltinių. Todėl 1834m. S.Daukantas išvyko į Peterburgą, kur buvo priimtas dirbti į Valdančiojo senato kanceliariją Lietuvos Metrikos skyriaus vedėjo (metrikanto) padėjėju. S.Daukantui gyvenant Peterburge (1834-1850m.), ten susiformavo lietuvių kultūros židinys. Peterburge S.Daukantas išleido kone visas savo knygas, atostogų metu Žemaitijoje su savo talkininkais rinko tautosaką, rūpinosi lietuviškomis mokyklomis, vadovėliais.

1850 m. pasibaigus atostogoms, S.Daukantas liko Lietuvoje. 1851m. pradžioje jis buvo atleistas iš tarnybos ir išėjo į pensiją. Apsigyveno Varniuose pas vyskupą M.Valančių, abu puoselėjo didelius kultūrinio darbo planus, svajojo įkurti Žemaičių akademiją. Tačiau santykiai su M.Valančiumi pašlijo, ir 1855m. jis apsigyveno Latvijoje, Jaunsvirlaukos dvare, pas gydytoją P.Smuglevičių, kur formavosi naujas kultūros židinys.

1859m. S.Daukantas apsigyveno pas gimines apie Viekšnius ir Skuodą. 1861m. išvyko į Papilę, kur išgyveno iki mirties, ištikusios 1864m.

Pagrindinės kultūros sritys, kuriose darbavosi S.Daukantas yra: istorija, tautosaka, vertimai bei sekimai, vadovėliai, kalba, ūkiški leidiniai. Jis parašė ir išleido daugiau knygų, negu kuris kitas to meto lietuvių kultūrininkas.

Simonas Daukantas kūrinių sąrašas