404 Motiejus Kazimieras Sarbievijus | Antologija.lt
Autorius : Motiejus Kazimieras Sarbievijus

Pavardės variantai: Sarbiewski, Sarbiejiewski, Sarbievii, Sarbievius

M.K.Sarbievijus - Europos masto poetas, gimęs Lenkijoje (Mozūrijoje), bet gyvenęs ir kūręs daugiausia Lietuvoje, rašęs lotynų kalba. Dėl žavėjimosi Horacijaus kūryba, kurią imitavo, buvo vadinamas "Sarmatų Horacijumi" (Horatius Sarmaticus), o dėl bandymų ją sukrikščioninti - "Krikščioniškuoju Horacijumi" (Horatius Christianus).

M.K.Sarbievijus gimė 1595m. vasario 24d. Sarbiewo kaime, netoli Plonsko. Septyniolikos metų įstojo į Jėzuitų ordiną ir dvejus metus (1612-1614) mokėsi Vilniaus novicijate prie Šv.Ignoto bažnyčios. Po to studijavo filosofiją Braunsberge, dėstė poetiką Kražių kolegijoje, o 1620m. pradėjo studijuoti teologiją Vilniaus universitete. Po dvejų metų buvo išsiųstas tęsti teologijos studijų į Romą, iš kur grįžo 1625m. vasarą. Atlikęs privalomą praktiką Nesvyžiuje ir Polocke, ėmė dirbti Vilniaus universitete, kur dėstė retoriką (1627-1628), filosofiją (1628-1631) ir scholastinę teologiją (1631-1635). Čia ne tik profesoriavo, bet ir ėjo įvairias administracines pareigas: buvo universiteto rektoriaus patarėjas, Marijos kongregacijos vadovas, Filosofijos ir Teologijos fakultetų dekanas. 1635m. buvo paskirtas Šv.Jono bažnyčios pamokslininku, tačiau tais pačiais metais išvyko į Varšuvą, kur penkerius metus pamokslavo karaliaus Vladislovo IV Vazos rūmuose. Į Vilnių buvo atvykęs 1636m. vasarą, kai jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Mirė Varšuvoje 1640m. balandžio 2d.

M.K.Sarbievijus, kaip ir Horacijus yra "vienos knygos autorius" (homo unius libri). Jis visą laiką taisė ir pildė savo poezijos rinktinę "Lyrikos knyga" (Lyricorum libri), kuri pirmą kartą buvo išleista Kölne 1625m. Iš viso vien XVII amžiuje pasirodė 30 jos leidimų. Labiausiai pagarsėjo 1632 metų Lyrikos leidimas, kuriam titulinį lapą sukūrė Paulis Rubensas. M.K.Sarbievijaus poezija yra išversta į anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų, lietuvių kalbas.

Motiejus Kazimieras Sarbievijus kūrinių sąrašas