404 Janina Degutytė | Antologija.lt
Autorius : Janina Degutytė

Janina Degutytė - vėlyvoji lietuvių lyrikos romantikė - maksimalistė, Salomėjos Nėries melodingojo lyrizmo tradicijos tęsėja ir modifikuotoja, gamtos lyrikos, gamtinės miniatiūros kūrėja.

J.Degutytė gimė 1928m. liepos 6d. Kaune. 1948m. baigė Kauno VII gimnaziją, Vilniaus universitete studijavo literatūrą (baigė 1955m.). 1955-1958m. mokytojavo Tauragėje, Nemenčinėje. 1958-1961m. dirbo grožinės literatūros leidykloje redaktore. Nuo 1957m. spausdino daug eilėraščių periodikoje. Pirmasis poezijos rinkinys išleistas 1959m. J.Degutytė parašė devynis poezijos rinkinius, nemažai kūrinių vaikams.

Poetė mirė 1990m. vasario 8d. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Janina Degutytė kūrinių sąrašas