404 Petras Cvirka | Antologija.lt
Autorius : Petras Cvirka

Pasirašinėjo: A. Cvingelis, Cezaris Petrėnas, J.K.Pavilionis, K.Cvirka, Kanapeikus, Kazys Gerutis, Klangis, Klangis Petras, Klangių Petras, L.P.Cvirka, Laumakys, P.Cvinglis, P. Cvirka-Rymantas, P. Gelmė, P. Veliuoniškis, Petras Serapinas, S. Laumakys.

Petras Cvirka - vienas žymiausių XXa. pirmos pusės rašytojų, realizmo atstovas, gimė 1909m. kovo 12d. Klangių kaime Veliuonos valsčiuje, Kauno apskrityje, valstiečių šeimoje. 1926m. baigė Vilkijos progimnaziją, 1926-1930m. mokėsi Kauno Meno mokykloje. Menininku P.Cvirka netapo, atsidėjo literatūrai. Savo pirmuosius eilėraščius skelbė periodinėje spaudoje nuo 1924m. 1928m. išleido eilėraščių rinkinį "Pirmosios mišios", kuris buvo konfiskuotas. 1930m. išleido novelių rinkinį "Saulėlydis Nykos valsčiuje". 1930-1931m. P.Cvirka dalyvavo darbininkų klubo "Viltis" veikloje, bendradarbiavo žurnale "Trečias frontas". 1931-1932m. rašytojas gyveno Paryžiuje, kur studijavo literatūrą ir meną. 1934m. jis buvo priimtas į Lietuvių rašytojų draugiją, 1936 prisidėjo prie žurnalo "Literatūra" leidimo. 1936m. lankėsi Leningrade ir Maskvoje, 1937m. Vakarų Europoje; bendravo su prancūzų rašytojais 1938 ir 1939 vėl keliavo po Tarybų Sąjungą, užmezgė ryšius su rašytojais. 1939m. Rašytojų draugijos valdybos sekretorius. LTSR Rašytojų sąjungos narys nuo 1940. 1940-1941 vadovavo jos organizaciniam komitetui. Didžiojo Tėvynės karo pradžioje gyveno Kirovo sr., Saratove, Alma-Atoje, nuo 1942m. Maskvoje. Dalyvavo TSRS Rašytojų sąjungos veikloje. 1944m. grįžo į Lietuvą. 1945-1947 LTSR Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas; kurį laiką redagavo žurnalą "Pergalė".

Pirmasis eilėraščių rinkinys "Pirmosios mišios" 1928 (konfiskuotas). Pirmasis apsakymų rinkinys "Saulėlydis Nykos valsčiuje" 1930.

Mirė 1947m. gegužės 2d. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

Petras Cvirka kūrinių sąrašas