404 Jonas Mačiulis - Maironis | Antologija.lt
Autorius : Jonas Mačiulis - Maironis

Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, savo poezijoje išreiškęs to meto tautinius siekimus, dėl to vadinamas tautinio atgimimo dainiumi. Savo poezijos įtaka kitiems rašytojams sukūrė lietuvių literatūroje vadinamąją maironinę mokyklą.

Jonas Mačiulis (dokumentuose Maciulevičius), gimė 1862m. Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. Jo tėvai buvo laisvi valstiečiai, palaikę artimus ryšius su aplenkėjusiais bajorais. Mokslo pradžią J.Mačiulis gavo iš tėvo, pusmetį mokėsi Betygalos mokykloje. 1873m. J.Mačiulis įstojo į Kauno gimnazijos parengiamąją klasę. Šeštoje klasėje pradėjo rašyti eilėraščius lenkiškai. Baigęs gimnaziją, 1883m. įstojo į Kijevo universitetą studijuoti literatūros. Po metų, atsižvelgdamas į tėvų norą, 1884m. įstojo į Kauno dvasinę seminariją. Baigęs seminariją, 1888 - 1892m. tęsė mokslus Peterburgo Imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje. 1891m. J.Mačiulis gavo teologijos kandidato laipsnį, buvo įšventintas į kunigus, pirmą kartą pasirašė Maironio slapyvardžiu. 1892m. jam buvo suteiktas teologijos magistro laipsnis. 1892 - 1894m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją, o 1894 - 1909m. profesoriavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Tai patys gražiausi ir kūrybiškiausi J.Mačiulio gyvenimo metai. Šiuo laikotarpiu jis parašė pačius stipriausius savo kūrinius. 1903m.Maironiui suteiktas teologijos daktaro laipsnis.

1909m. J.Mačiulis grįžo į Kauną ir buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. Šiose pareigose J.Mačiulis išbuvo iki mirties.

J.Mačiulis mirė 1932m. birželio 28d., palaidotas Kaune.

Jonas Mačiulis - Maironis kūrinių sąrašas