404 Šatrijos Ragana | Antologija.lt
Autorius : Šatrijos Ragana

Šatrijos Ragana - Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės pradžios rašytoja romantikė, pedagogė, krikščioniškos asmenybės ugdytoja.

Marija Pečkauskaitė, žinoma Šatrijos Raganos slapyvardžiu, gimė 1877m. vasario 24d. Medingėnų dvare, Telšių apskrityje, lenkiškos kultūros bajorų šeimoje. Tėvų kilnūs tarpusavio santykiai darė teigiamą įtaką Marijos asmenybės formavimuisi. Mokytis pradėjo namie, o nuo 1891m. šeimai persikėlus į Užvenčio dvarą, mokėsi pas P.Višinskį. 1892m. įstojo į Petrapilio šv.Kotrynos gimnazijos trečią klasę. Dėl silpnos sveikatos ir lėšų stokos, gimnazijos kursą pabaigė privačiai, Užventyje. 1895m. dar baigė bitininkystės kursus Varšuvoje. Užventyje P.Višinskis paveikė Marijos tautinį apsisprendimą ir paskatino įsijungti į patriotinį sąjūdį ir literatūrinį darbą. Iš pradžių ji rašė lenkiškai, P.Višinskis kūrinius vertė ir spausdino Varpe, Ūkininke Šatrijos Raganos slapyvardžiu. Vėliau M.Pečkauskaitė pradėjo rašyti lietuviškai ir spausdinti kūrinius įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose.

1898m. mirus tėvui, šeima persikėlė į Šiaulius. M.Pečkauskaitė vertėsi pamokomis bajorų šeimose. 1905m. P.Višinskio ir kitų lietuvių švietėjų pastangomis M.Pečkauskaitei buvo išrūpinta "Motinėlės" draugijos pašalpa ir ji išvyko į Šveicariją studijuoti pedagogikos. 1905-1907m. mokėsi Ciūriche ir Friburgo universitete. Didelę įtaką jai padarė žymus pedagogas Fr.W.Foersteris. 1909m. M.Pečkauskaitė išlaikė mokytojos egzaminus ir pradėjo dirbti Marijampolės "Žiburio" mergaičių progimnazijoje. Taikydama Foersterio pedagogiką, M.Pečkauskaitė progimnaziją pavertė modernia auklėjimo įstaiga. Prasidėjus I pasauliniam karui, M.Pečkauskaitė 1915m. atvyko į Židikus (Mažeikių apskrityje). Pašlijus sveikatai, M.Pečkauskaitė tęsė savo pedagoginę veiklą rašydama straipsnius Naujajai Vaidilutei, Moteriai, Lietuvos mokyklai, Skaitymams, dalyvaudama įvairių draugijų ir organizacijų veikloje. 1922m. parašė savo geriausią kūrinį - apysaką "Sename dvare".

1928m. už nuopelnus Lietuvos pedagogikai Lietuvos universitete M.Pečkauskaitei buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis.

M.Pečkauskaitė mirė 1930m. liepos 24d. Židikuose.

Šatrijos Ragana kūrinių sąrašas