404 Antanas Vaičiulaitis | Antologija.lt
Autorius : Antanas Vaičiulaitis

Slapyvardis: Aug.Raginis.

A.Vaičiulaitis gimė 1906m. birželio 23d. Didžiųjų Šelvių kaime prie Vilkaviškio. Pradžios mokyklą lankė Vilkaviškyje. 1919 - 1927m. mokėsi Vilkaviškio "Žiburio" gimnazijoje. 1925m. Krivulėje A.Vaičiulaitis paskelbė pirmuosius savo eilėraščius. 1927m. įstojo į Lietuvos universitetą Kaune, kur studijavo lietuvių ir prancūzų kalbas ir literatūras. Baigęs universitetą, trumpą laiką mokytojavo Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 1935-1938m. gilino prancūzų literatūros studijas Grenoblio universitete ir Sorbonoje. Grįžęs į Kauną, 1938 - 1940m. A.Vaičiulaitis dirbo Eltoje ir Teologijos-Filosofijos fakultete dėstė naujosios lietuvių literatūros kursą, savo akiratį plėtė dažnomis kelionėmis po Europą. 1940m. A.Vaičiulaitis pradėjo dirbti Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, Lietuvos ambasadoje Romoje. Po kiek laiko jam teko emigruoti į JAV. 1941-1945m. dėstė Marianapolio kolegijoje lietuvių kalbą. 1943m. stojo į JAV karo tarnybą, tačiau dėl sveikatos buvo paleistas į atsargą. 1945-1947m. redagavo Ameriką, 1947 - 1951m. dėstė prancūzų kalbą Scrantono universitete. Nuo 1951m. A.Vaičiulaitis perėjo dirbti į JAV Informacijos tarnybą, į Amerikos Balso lietuviškąjį skyrių ir persikėlė gyventi į Vašingtoną.

A.Vaičiulaitis mirė 1992m.

Antanas Vaičiulaitis kūrinių sąrašas