404 Antanas Ramonas | Antologija.lt
Autorius : Antanas Ramonas

Antanas Ramonas - devinto dešimtmečio prozininkas, "vidinės emigracijos" rašytojas, artimas B.Radzevičiui. Elegiškos, nostalgiškos, stilistiškai sutelktos ir vieningos prozos kūrėjas.

A.Ramonas gimė 1947m. lapkričio 30d. (dokumentuose - 1948m. sausio 1d.). Vilniaus universitete baigė anglistikos studijas. Dirbo Lietuvos dailės muziejuje ir "Metų" redakcijoje. A.Ramonas mirė 1993m. spalio 30d. Vilniuje.

Antanas Ramonas kūrinių sąrašas