404 Pranas Vaičaitis | Antologija.lt
Autorius : Pranas Vaičaitis

Pasirašinėjo: Sekupasaka

Pranas Vaičaitis - vienas ryškiausių XIXa. pabaigos - XXa. pradžios demokratinių poetų. Jo eilės prilygsta Maironio, V.Kudirkos kūrybai.

P.Vaičaitis gimė 1876m. vasario 10d. Santakų kaime, Sintautų valsčiuje (netoli Šakių). Mokėsi Sintautų pradinėje mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje. 1895m. gavęs atestatą, tėvų buvo verčiamas stoti į Seinų kunigų seminariją, tačiau nepakluso. Tais pačiais metais įstojo į Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Nepaisydamas sunkių materialinių sąlygų, P.Vaičaitis aktyviai dalyvavo lietuvių draugijų veikloje, rašė ir vertė, bendradarbiavo draudžiamoje lietuvių spaudoje. 1900m. baigė universitetą ir pradėjo dirbti Rusijos Mokslų akademijos bibliotekoje, bet greit susirgo ir grįžo į Lietuvą.

Mirė P.Vaičaitis 1901m. rugsėjo 21d. Sintautuose, kur ir palaidotas.

Pranas Vaičaitis kūrinių sąrašas