404 Paulius Širvys | Antologija.lt
Autorius : Paulius Širvys

Paulius Širvys - talentingiausias pokario poetas, našlaičio, kareivio patirtį perkėlęs į natūraliai dainingą, melodingą eilėraščio formą, atnaujinęs tradicines gamtos metaforas, laikęsis lyrinės saviraiškos principo.

Paulius Širvys gimė 1922m. lapkričio 17d. Padustėlio kaime, Zarasų apskrityje. 1940m. baigė dvimetę Salų žemės ūkio mokyklą, buvo įstojęs į Gruzdžių kontrolasistentų mokyklą. 1940-1941m. mokėsi bolševikinėje karo mokykloje Vilniuje. Karas jį užklupo Švenčionėlių poligone. Prie Vitebsko P.Širvys pateko į vokiečių nelaisvę. 1942m. pabėgusį iš belaisvių stovyklos, esančios prie Minsko, vokiečiai vėl suėmė ir išvežė dirbti į Vokietiją. 1944m. P.Širvys vėl pabėgo iš Rytprūsių, perėjo Lietuvoje frontą ir vėl grįžo į kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose šiaurės Lietuvoje ir Kurše, buvo sužeistas. 1945m. iš kariuomenės paleistas, redagavo rajoninius laikraščius (Rokiškyje, Pandėlyje, Merkinėje, Rudiškėse). Kūrybą periodikoje pradėjo spausdinti nuo 1948m. 1954-1955m. dirbo Literatūros ir meno redakcijoje, 1958-1962 Moksleivio, Genio redakcijose. 1957m. baigė Aukštuosius literatūros kursus Gorkio vardo institute Maskvoje. 1967-1969 buvo Klaipėdos žvejų laivyne tolimojo plaukiojimo vairininku. Už visos savo kūrybos rinktinę 1972m. P.Širvys gavo respublikinę literatūros premiją.

P.Širvys mirė 1979m. kovo 24d.

Paulius Širvys kūrinių sąrašas