404 Balys Sruoga "Milžino paunksmė" | Antologija.lt

Balys Sruoga - Milžino paunksmė

Apie kūrinį Turinys

Mūsų kraujo kritęs krislas
Užsidegs padangėj Vyslos!

ASMENYS

JOGAILA - Lenkų karalius
SOFIJA - jo žmona, vadinama SONKA
ŠVITRIGAILA - jo brolis
ELZBIETA ŠCEKOCKA, KATAŽYNA ŠČEKOCKA - seserys, Sonkos kambarines
ZBIGNIEVAS OLESNICKIS - Krokuvos vyskupas
STANISLOVAS CIOLEKAS - Poznanės vyskupas
ANDRIUS - dominikonas, popiežiaus legatas
MYKOLAS KORNIČAS - Bendzino vaitas, vadinamas SIEŠČENCU
JONAS TARNOVSKIS - Krokuvos vojevoda
MIKALOJUS iš Mykolavos
RUMBAUDAS - Lietuvos didžiūnas
SIGISMUNDAS - Šv. Romos Imperijos imperatorius, Vengrijos karalius
VAVŽYNECAS ZAREMBA iš Kalinavos - lenkų riteris
JONAS HINČA iš Raguvos - lenkų riteris
JONAS STRAŠAS iš Bialočovos - lenkų riteris
SVIENTEKAS - Zbignievo dvaro ūkvedys
LIUCIJA - Zbignievo dvaro šeimininkė
KALĖJIMO SARGAS
JULIJONA - Vytauto našlė
SOFIJA - Vytauto duktė, Maskvos kniazienė
VOSYLIUS - Vytauto anūkas, Maskvos kniazaitis
Kariai, riteriai, bajorai, dvasininkai, sargai, tarnai, šokėjos, muzikai, minia