404 Vytautas Mačernis "Po ūkanotu nežinios dangum" | Antologija.lt

Vytautas Mačernis - Po ūkanotu nežinios dangum

Apie kūrinį Turinys

ŽMOGAUS APNUOGINTA ŠIRDIS


TRIOLETAI

1

Gyveno duobkasys kapuos 
Ir kasė mirusiems duobes, 
Dainuodamas žodžius dainos:
Gyveno duobkasys kapuos 
Ir negalvojo niekados, 
Kas mirus duobę jam iškas. 
Gyveno duobkasys kapuos 
Ir kasė mirusiems duobes.

2

Bet vieną kartą vakare 
Išvargęs griuvo ant duobės. 
Nutilo lūpose daina... 
Bet vieną kartą vakare 
Palaidojo jis pats save, 
Papuoštas įkapėm nakties.
Bet vieną kartą vakare 
Išvargęs griuvo ant duobės.

1943.XII.6

3

Aš kadais šventai tikėjau meile -
Aš buvau tikėjimo kvailys, 
Rast norėjau tokią pačią kvailę. 
Aš kadais šventai tikėjau meilę:
Pasaką nežemišką ir dailią... 
Jos pažeisti niekas neišdrįs. 
Aš kadais šventai tikėjau meile -
Aš buvau tikėjimo kvailys.

4

Aš dabar esu labai protingas - 
Skeptiku pakrikštinau save. 
Nors tikėjimo ir meilės stinga, 
Aš dabar esu labai protingas, 
Šalto liūdesio erdvėj sustingęs, 
Ašarom ledinėm akyse, 
Aš dabar esu labai protingas -
Skeptiku pakrikštinau save.

Šarnelė, 1943.XII.10

5

Kadaise žemėj buvo daug velnių, 
Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus, 
Bet maža buvo ją parduodančių. 
Kadaise žemėj buvo daug velnių, 
Už sielą auksą, laimę siūlančių, - 
Tiktai pasaulio būta negudraus. 
Kadaise žemėj buvo daug velnių, 
Kurie norėjo sielą pirkt žmogaus.

6

Dabar pasauly daug yra žmonių, 
Už laimės valandą parduot save, 
Kitus ir visa ką sutinkančių. 
Dabar pasauly daug yra žmonių, 
Tik... nebeliko žemėje velnių;
Jie susilindę tupi pragare. 
Dabar pasauly daug yra žmonių, 
Už laimės valandą parduot save, 
Kitus ir visa ką sutinkančių.

Šarnelė, 1943.XII.17

7

Aš laimingas esu, 
Laimingesnio pasauly nėra. 
Netikėkite mano skausmu, 
Aš laimingas esu 
Tarp nakties valandų 
Svaigulingos kančios ugnyje... 
Aš laimingas esu,
Laimingesnio pasauly nėra.

Šarnelė, 1943.XII.17

8

Ubagas nupirktų dvarą
Surinktais per amžių pinigais,
Bet sėdėt prie tako gera...
Ubagas nupirktų dvarą,
Bet kvailysčių jis nedaro,
Te sau žmonės kalba, kas neleis:
Ubagas nupirktų dvarą 
Surinktais per amžių pinigais.

9

Ponas plikas, gal tarnaut reikėtų?.. 
Tik neleidžia poniška garbė, 
(Pasikeist su ubagu gal vietom?) 
Ponas plikas, gal tarnaut reikėtų?.. 
(Ubagaudamas daugiau laimėtų...) 
Bet išjuoktų žmonės, chamai tie! 
Ponas plikas, gal tarnaut reikėtų?.. 
Tik neleidžia poniška garbė.

Šarnelė, 1943XII.21

10

Amžinai tamsybėse paskendęs, 
Aš pradėjau įžiūrėt kai ką:
Dievo žemėn pasiųstas balandis,
Amžinai tamsybėse paskendęs
Ir nematomas, mums neša gandą:
Keturiasdešimt ketvirtais taika! 
Amžinai tamsybėse paskendęs, 
Aš pradėjau įžiūrėt kai ką.

Šarnelė, I943.XII.2I

11

Jaunas ir savim patenkintas ponaitis, 
Ateitį laimingą pramatąs, 
Skaistaveidis, žibančiom akim, iškaitęs, 
Jaunas ir savim patenkintas ponaitis 
Ieškosi vedybiniu tikslu mergaitės, 
Mokančios swing, fox ir tango figūras. 
Jaunas ir savim patenkintas ponaitis, 
Ateitį laimingą pramatąs...

12

Aštuoniolikos linksma, daili mergytė, 
Mėgstanti bučiuotis ir šypsot, 
Savo ranką, švelnią ir mažytę, 
Aštuoniolikos linksma, daili mergytė 
Tiesia tau, savim patenkintas bernyti, 
Dėlei swing ir fox gali tu nebijot. 
Aštuoniolikos linksma, daili mergytė, 
Mėgstanti bučiuotis ir šypsot.

Šarnelė, 1944.I.5