404 Antanas Strazdas "Giesmės svietiškos ir šventos" | Antologija.lt

Antanas Strazdas - Giesmės svietiškos ir šventos

Apie kūrinį Turinys


Kiszkis.

Sedi Kiszkis pilkas pa eźiu, pa eźiu,
Priedis lig dawaley saw mieźu saw mieźu.
   A misliwcziey nieregieja,
   Jog kiszkis tinay tupieja 
      Spakayney, Spakayney.
Keyp tik strielcziey kiszki pamatie, pamatie.
Toiaws kiszkis ausis pastatie, pastatie. 
   Szaukia wisi blaga dina, 
   Kiszkis mieźius sugadina
      Niecnata, Niecnata. 
Tokia radu strielcziey padarie, padarie. 
Didi pułka źmaniu sawarie, sawarie. 
   Padarisma mes czie pietus, 
   Sudraskisma kiszkiu rietus,
      Tieyp ir bus, Tieyp ir bus.
Uźleysma greytosius czie kurtus, czie kurtus.
Warisma isz mieźiu tos burtus, tos burtus. 
   Miśliwcziey su szuka sa, sa, 
   Kiszkis nugaru saw kasa,
      Ach bedas, Ach bedas! 
Keyp tik wienas truban uźgawa, uźgawa 
Staia się ti didi zabawa, zabawa,
   Ziednas wienas runku maja 
   Szunis unt bałsa sułaja.
      Ha ru ru, ha ru ru 
Wisur ugnis isz striełbu tiszkas iaw tiszkas
Pliszta nog reksma miszkas iaw miszkas
   Keyp strielcziey łabiau suszuka, 
   To kiszkis miszkan pasmuka, 
      Nier czie ia, Nier czie ia.