404 Antanas Strazdas "Giesmės svietiškos ir šventos" | Antologija.lt

Antanas Strazdas - Giesmės svietiškos ir šventos

Apie kūrinį Turinys


Sielanka Auszra.

      Paświda, Paświda. 
Auszra źweyzdie paświda, paświda. 
Jr Gaydielis pragida, pragida,
      Wewersis, Wewersis, 
Wewersielis sauzdamas, 
Szaka wieiu płakdamas, płakdamas,
      Pa dungiem. 
Saudzia, graudzia, pa dungiem, 
Wisztas karkie pa łungiem.
      Jautielis 
Jauczias ławkan eydamas, 
Kasa źiemi baubdamas,
      Gierieley su aszkieleys, 
Kazakieli szakdami, 
Sztukiełas radidami,
      Kasgi ti. 
Kasgi tinay uźmiszka, 
Źiba twaska isztiszka,
      Saułełe 
Saułełe ti tekieia, 
Auksa źiedeys mirgieia
      Suiuda susznieka. 
Juda sznieka paukszteley, 
Źidi raźiems leknieley
      Rasiełe. 
Krinta perłu Rasiełe
Linksma źala piewiełe,
      Gieguźie 
Gieguźiełe kukoia, 
Jr karwialis brukoia,
      Kiszkielis 
Łekie ligiam piewiełem, 
Kierpa gudriam ausiełem
      Praźuwa. 
Pikti cziesay praźuwa, 
Wis iaw kitey nieg buwa.