404 Antanas Škėma : Balta drobulė | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Antanas Škėma - Balta drobulė


Vienintelis A.Škėmos romanas "Balta drobulė" (1958) sukėlė gyvas literatūrines diskusijas. Dauguma literatūros vertintojų "Baltą drobulę" laikė įdomiu literatūriniu eksperimentu, mėginusiu lietuvių romaną išvesti į naujus kelius. Romanas vaizduoja poeto Antano Garšvos kelią į išprotėjimą. Autorius atskleidžia Garšvos charakterį ir jo tragiškus išgyvenimus.

A.Škėmos stilius yra originalus, kupinas netikėtų metaforų, pasąmonės prasiveržimų, nuostabių grožio švystelėjimų. Tačiau yra ir stilistinių kontrastų: greta lyrinių, estetiškai švelnių atskleidimų staiga parodomi vulgarūs, ciniški vaizdai, šiurkštūs žodžiai.