404 Liudvikas Rėza : Įvadinis straipsnis K.Donelaičio "Metų" I leidimui | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Liudvikas Rėza - Įvadinis straipsnis K.Donelaičio "Metų" I leidimui


K.Donelaičio "Metų" pirmajame, L.Rėzos parengtame, leidime, dedikuotame Wilhelmui von Humboldtui, pateikiamas lietuviškas kūrinio originalas ir jo vertimas į vokiečių kalbą, taip pat vokiškai parašytas įvadas bei komentarai. Vokiškoji kalbinė lietuviškojo originalo apsuptis rodo, kad leidinys pirmiausia buvo skiriamas lietuviškai nemokančiai šviesuomenei, inteligentijai. Būtent jai labiausiai norėta atskleisti Donelaičio genijų, iškelti jo kūrybos reikšmę ir kartu parodyti lietuvių tautos visavertiškumą.

Straipsnis yra pirmoji K.Donelaičio gyvenimo, asmens ir kūrybos studija, padėjusi pagrindus visai tolimesnei donelaitianai. Jame iškeltos ir glaustai aptartos pagrindinės donelaitianos problemos. Lygindamas Donelaičio kūrinį su plačiu literatūros kontekstu (antikiniais ir naujųjų laikų autoriais), L.Rėza pabrėžia "Metų" originalumą, laiko juos lietuvių kalbos, papročių, dvasinės kultūros ir buities nesenstančiu paminklu, prilygstančiu kitų tautų (slavų, germanų, keltų) klasikiniams literatūros paminklams. Juolab reikšmingi "Metai" lietuvių tautai - jie padeda tvirtą pagrindą originaliajai lietuvių literatūrai. Donelaitį L.Rėza laiko tautos genijumi - pirmuoju lietuvių poetu, kuris sugalvojo "genijaus sparnais" pakilti į "tiesos ir grožio karalystę". L.Rėza pabrėžia "Metų" liaudiškumą ir paprastumą, aptaria kūrinio žanrą, kompoziciją, eilėdarą, vertimo meną, atkreipia dėmesį į nepaprastą Donelaičio poetinės kalbos turtingumą. Remdamasis daugiausia Donelaitį pažinojusių žmonių žiniomis, L.Rėza pateikia svarbių poeto biografijos faktų, atskleidžia taurius jo asmens bruožus, parodo jo įvairiopus gabumus, iškelia jo meninį talentą.