404 Adomas Mickevičius : Lietuviškų dainų fragmentai | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Adomas Mickevičius - Lietuviškų dainų fragmentai


Gyvendamas Paryžiuje, A.Mickevičius su savo bičiuliu Liudmilewu Korylskiu (manoma, jog iš tikrųjų tai buvo iš Telšių kilęs Liudvikas Kobeckis) vakarais žaisdavo šachmatais, dainuodavo lenkiškas ir lietuviškas dainas. Kartą (tai buvo Batignol rue de la Sante 1851 ar 1852m.) A.Mickevičius pertraukė dainavimą pastaba, jog lietuviškai neteisingai dainuojama, ir paėmęs popieriaus lakštelį, užrašė, kaip turėtų būti. A.Mickevičiaus duktė Marja Gorecka tą lakštelį su užrašu išsaugojo, o sūnus Władysławas 1908m. pirmą kartą paskelbė. Lakštelyje užrašyti trijų lietuviškų dainų fragmentai, ir tai yra vienintelis žinomas A.Mickevičiaus autografas lietuvių kalba. Įvairūs (daugiausia lingvistiniai) autografo tyrinėjimai parodė, jog A.Mickevičiui lietuvių kalba nebuvo svetima - jis suprato tai, ką dainavo ir ką užrašė.