404 Antanas Kalanavičius : Progiesmiai | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Antanas Kalanavičius - Progiesmiai


Progiesmiai - A.Kalanavičiaus lyrikos žanras, lietuviškas, savas japonų haiku (trijų eilučių eilėraštis) variantas: akimirksnio įžvalga, akimirksnio atsivėrimas vienovėje.

A.Kalanavičiaus poezijoje atsiveria poeto talento gelmė, gaivalingumas, jo vienišas gyvenimas gamtos prieglobstyje. Nepaprastai turtinga jo kalba - žodynas ir sintaksė. A.Kalanavičius rašė laisvą, nepriklausomą poeziją. Didelė ir tikriausiai didėsianti yra šio "fantastinio realisto" kūrybos galia, daug ką keičianti Lietuvos poetiniame žemėlapyje.