404 Gediminas | Antologija.lt
Autorius : Gediminas

Gediminas istorinėje literatūroje tituluojamas Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu, tačiau visi oficialūs dokumentai ir jis pats save vadino tik Lietuvos arba Lietuvos ir Rusų karaliumi, kuriuo jis buvo 1316-1341m.

Gedimino tėvas buvo Pukuveras-Butvydas, o sostą jis paveldėjo iš savo brolio Vytenio.

Gediminui valdant buvo įtvirtinta Didžiojo kunigaikščio valdžia, sustiprinta visa valstybės valdymo sistema, sudarytos sąlygos gerinti žemdirbystei, augti miestams, plėsti amatams ir prekybai, kilti kultūrai. Gediminas pavertė Vilnių nuolatine valstybės sostine, garsiu Europos miestu.

Savo valdymo metu Gediminas buvo garbingiausias Rytų Europos valdovas. Jam valdant, buvo atremta Europos riterių agresija iš vakarų ir Aukso orda - iš rytų, prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prijungta daug Rusios žemių.

Gediminui valdant, 1336m. įvyko Pilėnų mūšis, tapęs lietuvių patriotizmo simboliu. Pilėnų pilies gynybai vadovavo Gedimino brolis Margiris. Pilies gynėjai, matydami, kad neatsilaikys, visi iki vieno (taip pat ir Margiris su žmona) išsižudė ir susidegino.

Gediminas du kartus - 1323m. ir 1341m. - ketino krikštytis ir įvesti Lietuvoje krikščionybę (katalikybę), kaip ir Mindaugas 1251m., bet abu kartus nesėkmingai. Tam ketinimui labiausiai priešinosi pagonys žemaičiai ir stačiatikiai rusai. Manoma, kad sąmokslininkai jį ir nužudė (nunuodijo).

Gediminas kūrinių sąrašas