404 Adomas Mickevičius : Slavų literatūra, XV paskaita | Apie kūrinį | Antologija.lt
Apie kūrinį: Adomas Mickevičius - Slavų literatūra, XV paskaita


1840 - 1844m. A.Mickevičius skaitė slavų literatūros paskaitas Prancūzų koledže (Collège de France) Paryžiuje. XV paskaita, skaityta 1843m. kovo 24d., buvo skirta Lietuvai. Paskaitoje A.Mickevičius apibūdina Lietuvos praeitį, lietuvių kalbą, mitologiją, tautosaką, lietuvių tautos situaciją XIX amžiuje ir daro lietuviams daugiau vilčių teikiančią išvadą negu Konrado Valenrodo pratarmėje.